محصولات ديگر  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  سوالات متداول  
 
   
 
 
             
  Skip Navigation Links
Online Demo

Google Groups
در گروه گزارش ساز تحت وب کارما عضو شوید
مشاهده گروه
 
گزارش ساز تحت وب کارما و موتور گزارش ساز فارسي، تحولي در مديريت اطلاعات رشد و توسعه فنآوري اطلاعات ، موجب شكل گيري سيستم هاي نرم افزاري گوناگون با پيچيدگي هاي زياد در سازمانها گرديده است . گوناگوني سيستمهاي نرم افزاري به سبب اختلاف منابع تهيه يا بانكهاي اطلاعاتي ، معضلي اساسي در مديريت اطلاعات و آمار سازمانها را سبب شده است. در اين شرايط ، سيستمي كه بتواند مديريت قدرتمند ، سـريع و متمـركز اطلاعـات را بـا ديـدگاه هركجا (ANY WHERE ) و هر زمان ( ANY TIME ) ارائه نمايد ، راهگشاي مشكلات مذكور مي باشد. در اين راستا شركت نرم افزاري جادوي فكر اقدام به توليد نرم افزار گزارش ساز كارما نمـوده اسـت.
 
 
 
             
 
Copyright © 2008 Jadoosoft. All Rights Reserved